Игри

Информация за страница Първомай

      Хаджиелес и Борисовград са двете имена на един и същ град, който се намира на територията на България. Ако много потребители биха се зачудили за кое точно населено място говорим, това е Първомай. Първото си име носи до 1894-та година, а второто – до 1947-ма. Съвсем естествено второто име е свързано пряко с един от нашите далновидни управници и баща на Симеон 2-ри – Цар Борис 3-ти. Но откакто познаваме града със сегашното му име, можем да разкажем много интересни неща за него по отношение на историята и географията. Тъй като е под юрисдикцията на пловдивска област, той е близо не само до вторият по-големина български град, но и до Стара Загора. Като хълмист и равнинен – така най-общо може да се опише релефът на града, а климатът се характеризира с относителна непостоянност и постоянна промяна на температурните показатели. Трайните насаждения, техническите култури и зеленчуците са подходящи за отглеждане, което е резултат от специфичните почвени условия.

      Брягово и Езерово са два язовира с национално значение, които имат пряка връзка с град Първомай. През него минават три големи реки, като по-известни са Марица и Мечка. Има също и по-малки по размер речни басейни, вливащи се в големите, а всичко това допринася за развитието на риболовния туризъм. Освен това, пак водите стоят в основата на напоителните системи, а те от своя страна правят възможно благоприятното развитие на селското стопанство. Водните обекти се характеризират и с намиращите се в близост до тях иглолистни и широколистни гори, а друга любопитна подробност са минералните лековити изрази. Те са в близост до селата Драгойново и Бяла река и вероятно не отстъпват по популярност на изворите в Девин, Хисаря и Велинград. През 1576-та в официални регистри намираме за пръв път споменаването на града, но освен това има и други автентични документи, на които можем да се позовем. Един от най-известните такива е на Бенедето Рамберди, венециански човек на науката и на дипломацията, споменал го през 1534-та година. Тъй като там има местен музей на образованието, от неговите архиви научаваме и кога е било основано първото училище – през 1836-та година.

      Поп Никола е първият учител в Първомай, но освен като просветител и наставник на подрастващите, той не забравя и своите църковни дейности. Богослуженията, кръщенетата, сватбите и опелата са съществена и неделима част от ежедневието на отеца. Запазената и до наши дни църква Свети Димитър получава освещаването си през 1849-та година – тогава се изгражда и олтар, последвал признаването на храма като официална институция. В годината, в която България губи своята най-ярка фигура в обществения и всякакъв друг живот – Васил Левски, се изгражда жп линията Белово – Димитровград. За първомайчани това се оказва положително във връзка с цялостното развитие на селището. Днешното село Дебър, което тогава се нарича Дервент, е трябвало да бъде пункт за преминаване, но се стига до куриоз и местните жители отказват преминаването на линията. Според една версия мъжете се страхували пътниците да не заглеждат техните съпруги. А друга легенда гласи, че опасенията са да не се плаши добитъкът, а и искрите от влака да не нанесат щети на посевите.

eXTReMe Tracker